Wat?

Onze medewerkers staan dagelijks voor u klaar om een handje te helpen bij uw huishoudelijke taken.
Wij onderscheiden 5 belangrijke taken die uiteraard te combineren zijn:
* schoonmaken van uw woning: dweilen, stofzuigen, ramen wassen,...
* bereiden van uw maaltijden
* strijken van uw textiel
* boodschappen doen
* kleine occasionele naaiwerkjes

Onze thuisdiensten worden verleend in blokken van 4 uur met een minimum van 4 uur per 14 dagen. U kan zelf kiezen welke dag van de week u hulp wenst en ons uw voorkeur laten weten als u de voor- of namiddag verkiest. Het is echter niet altijd mogelijk om aan ieders wensen te voldoen, daarom vragen wij u om meerdere keuzes voor te stellen, waarvoor oprechte dank.
Wij garanderen u steeds dezelfde medewerker te sturen op hetzelfde tijdstip! Bij ziekte of verlof van onze medewerker, brengen wij u tijdig op de hoogte en vragen we u of u al dan niet een tijdelijke vervanging wenst.

Voor wie?

Elke particulier met woonplaats in Vlaanderen kan beroep doen op onze diensten voor zijn prive-woning.

Werking?

Wanneer u interesse heeft in onze diensten kan u ons contacteren via telefoon, mail of via onze website. Wij helpen u vanaf de eerste dag. Wij schrijven u in bij Sodexho(volledig gratis) en geven u een woordje uitleg over de werking van de dienstencheques. U laat ons weten op welke dag(en) van de week u van onze diensten wenst gebruik te maken en voor hoeveel uren per week. Hierbij merken we op dat we steeds werken in blokken van 4 uur en met een minimum van 4 uur per 14 dagen.

Na een grondige screening van mogelijke kandidaten, selecteren wij een gemotiveerde en betrouwbare medewerker voor u. Wij brengen u tijdig op de hoogte wie bij u zal langs komen op het afgesproken tijdstip. Wij vragen u wel aanwezig te zijn bij het eerste contact. Indien nodig, kan later afgesproken worden onze medewerker een sleutel te geven.

Per gewerkt uur, geeft u een gedateerde en getekende dienstencheque aan onze medewerker. De medewerker vult daarop ook zijn naam en rijksregisternummer in en tekent hem. Vervolgens geeft die de cheques af aan ThuisDienst, die deze verder verwerkt.

Bovendien geven wij onze medewerker een overeenkomst tussen u, de gebruiker, en ThuisDienst, de dienstverlener, mee. Daarin staan onze wederzijdse rechten en plichten gespecifieerd. Wij vragen u de twee exemplaren te ondertekenen en 1 ervan terug mee te geven met onze medewerker.

home - prijs -

(c) 2010 - Thuisdienst :: Poetsen - naaien - strijken - koken - boodschappen :: Uw partner in het huishouden!