De specifieke werkwijze in de begeleiding van onze werknemers naar kwaliteitszorg.

1. Selectie

Recrutering is de eerste en heel belangrijke stap om kwalitatieve diensten te kunnen leveren. Wanneer een werknemer zich aanbiedt, doorloopt hij/zij een aantal selectie procedures. Uit de verschillende gesprekken wordt een grondige profielschets van de kandidaat opgesteld. Als deze voldoet aan onze kwaliteitsvoorwaarden wordt de kandidaat verwelkomd binnen ons team. Uiteraard wordt de werknemer verder opgevolgd gedurende regelmatige functioneringsgesprekken.

2. Functioneringsgesprekken

In deze gesprekken wordt er gepeild naar de tevredenheid van onze werknemers. De werkzaamheden worden geevalueerd en er wordt uitgebreid gesproken over de arbeidsomstandigheden, collega's, sfeer, beloning, ontwikkelingsmogelijkheden, werkdruk, het management, de organisatie, de algemene tevredenheid.

3. Interne Communicatie

De directie zorgt voor regelmatige overlegmomenten. Iedere werknemer wordt op geregelde tijdsstippen op de hoogte gehouden van welke koers onze organisatie vaart. Hierin is er uitgebreid aandacht voor de werknemers en de kwalitatieve diensten die geleverd worden aan onze klanten. Tweemaal per jaar organiseren we een grote bijeenkomst voor al onze werknemers. Dit is de ideale gelegenheid om de betrokkenheid tussen ThuisDIENST en zijn werknemers te verstevigen, het kwaliteitsbeleid te accentueren.

home - kwaliteit -

(c) 2010 - Thuisdienst :: Poetsen - naaien - strijken - koken - boodschappen :: Uw partner in het huishouden!