ThuisDIENST voert kwaliteit heel hoog in het vaandel. Wij betreuren dan ook dat enkele organisaties diensten in het kader van de dienstencheques misbruiken en op een niet-professionele manier U deze diensten aanbieden. Gezien onze klanten discretie en kwaliteit ten zeerste op prijs stellen, voelde ThuisDIENST de nood om een kwaliteitssysteem binnen zijn organisatie in te voeren. Samen met gespecialiseerde centra streeft ThuisDIENST dag na dag naar de perfecte balans tussen kwalitatieve arbeid, tevreden werknemers en een grote klantentevredenheid.

1. Doel

* Diensten leveren die voldoen aan de noden van de klant en dit binnen de wettelijke regelgevingen
* De klantentevredenheid verhogen door ons kwaliteitssysteem doeltreffend toe te passen.
* Ons huidige kwaliteitssysteem perfectioneren
* Het creeren van een kwalitatieve arbeidsomgeving, resulterend in tevreden werknemers
* Het creeren van een open cultuur tussen ThuisDIENST, de werknemers en de klant

2. Algemene werkwijze

Het leveren van kwalitatieve diensten is een voltijdse bezigheid. Onze organisatie heeft geleerd dat dit enkel te bereiken is met een gezond management, tevreden klanten en tevreden werknemers. Binnen deze perceptie spelen onze werknemers een sleutelrol. Zij zijn het die ThuisDIENST bij de klant brengen, zij zijn het die persoonlijk contact met de klant onderhouden, zij zijn het die de kwaliteit van onze diensten vertalen bij U thuis. Daarom moeten we kwaliteit bij de wortel voeden. Tevreden medewerkers zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, een hogere productiviteit en een positieve uitstraling naar onze (toekomstige) klanten.

De verwachtingen van de klant vaststellen.

Klantgericht werken is een van de fundamenten van kwaliteitszorg. ThuisDIENST vervangt 'klantgericht' door 'vraaggestuurd'. Het is niet de bedoeling om te vervallen in 'U vraagt, wij draaien...' maar ThuisDIENST wenst heel dicht bij zijn klanten te staan.
Binnen het wettelijk vastgelegde is ThuisDIENST constant op zoek naar de specifieke verwachtingen van de klant. Communicatie met de klant over zijn / haar verwachtingen zijn vrij eenvoudig te regelen, denken wij. Gezien U als klant niet altijd aanwezig bent tijdens de geleverde diensten, hebben wij een communicatie dagboek ontwikkeld waarin U aan de dienstverlener kan aangeven wat U van hem/haar die dag verlangt, alsook kan de dienstverlener na afloop van het gevraagde werk dit dagboek invullen om U van bepaalde zaken op de hoogte te brengen. Bijvoorbeeld: ik heb de strijk in de traphal geplaatst of kunt U voor een nieuwe spons zorgen.

Om een grote klantentevredenheid te creeren stelt ThuisDIENST de communicatie tussen onze organisatie en de klant heel hoog op prijs. Onze kantoren zijn dagelijks te bereiken.
Iedere klacht wordt ernstig genomen, opgevolgd, gedocumenteerd en geanalyseerd.

Wanneer een werknemer onze opgelegde kwaliteitsnormen niet respecteert, kan dit leiden tot het ontslag van de werknemer.

ThuisDIENST staat voor kwaliteit.

home - werknemers -

(c) 2010 - Thuisdienst :: Poetsen - naaien - strijken - koken - boodschappen :: Uw partner in het huishouden!